Povilionis_monografija 2009Girėnas POVILIONIS
Vargondirbystės menas Lietuvoje: Nuo baroko iki klasicizmo. Vargonų katalogas. XVII a.–XIX a. I p.
Vilnius: Savastis, 2009. – 364 p. : iliustr. faks., žml., santr. angl. ISBN 978-9986-420-78-1.

Moksliniame vargonų kataloge pristatomi bažnyčių baroko ir klasicizmo laikotarpio (XVII a. pab.–XIX a. pirmoji pusė) išlikę ir neišlikę vargonai Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse – Latvijoje ir Baltarusijoje.

Autorius pateikia duomenis apie vargonų meistrus, vargonų sukūrimo, perstatymo datas, jų struktūrą, dispoziciją. Katalogo vargonų geografija išeina už dabartinės Lietuvos ribų ir apima to laikmečio Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų bei joms administratoriaus teisėmis pavaldžias Kuršo ir Livonijos vyskupijų teritorijas. Kataloge pateikiama ir dalies bažnyčių, iki šių dienų neišlikę vargonai.

Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis (virš 600 vnt.), tekstas pateikiamas ir anglų kalba. Knygą išleido leidykla SAVASTIS.

 

Dėl monografijos įsigijimo kreiptis:
VšĮ „Vargonų paveldo centras“, direktorius dr. Girėnas Povilionis, tel. +370-614-76738, el.p. girenas@vargonai.com  

 

Monografija-katalogas

TURINYS | 5

CONTENT | 9

Vargondirbystės menas Lietuvoje: nuo baroko iki klasicizmo | 12

Apie katalogą | 19

The Lithuanian Organ Art: From Baroque to Classicism | 24

About the Catalogue | 27

 

IŠLIKĘ VARGONAI | SURVIVED ORGANS

A
Adakavo bažnyčia | 36
Akmens bažnyčia | 38
Aleksandravėlės bažnyčia | 40
Aleksandrijos bažnyčia | 42
Alizavos bažnyčia | 44
Ančiškio bažnyčia | 46
Antašavos bažnyčia | 48
Antazavės bažnyčia | 50
Apytalaukio bažnyčia | 54
Armoniškių (Германішкі, dab. Baltarusija) bažnyčia | 56

B
Balbieriškio bažnyčia | 58
Batakių Evangelikų liuteronų bažnyčia | 62
Budslavo (Будслаў, dab. Baltarusija) bazilika | 64

D
Dambavos bažnyčia | 68
Dapšionių bažnyčia | 70
Daugų bažnyčia | 72
Degučių bažnyčia | 76
Dotnuvos bažnyčia | 78

F
Feimanės (Feimani, dab. Latvija) bažnyčia | 80

G
Geranainių (Геранёны, dab. Baltarusija) bažnyčia | 82
Giedraičių bažnyčia | 84
Griškabūdžio bažnyčia | 86

J
Janapolės bažnyčia | 90
Jiezno bažnyčia | 92
Joniškėlio bažnyčia | 94
Joniškio bažnyčia | 96
Judrėnų bažnyčia | 98
Jūžintų bažnyčia | 100

K
Kaimelio bažnyčia | 102
Kantaučių bažnyčia | 104
Kartenos bažnyčia | 108
Kauno Evangelikų liuteronų bažnyčia | 110
Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia | 112
Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia | 116
Kiemeliškių (Кемелішкі, dab. Baltarusija) bažnyčia | 118
Kretingos Evangelikų liuteronų bažnyčia | 120
Kretingos Pranciškonų bažnyčia | 124
Kriaunų bažnyčia | 128
Krinčino bažnyčia | 130
Kurtuvėnų bažnyčia | 132

L
Labanoro bažnyčia | 134
Lašių (Laśi, dab. Latvija) bažnyčia | 136
Lėno (Lēnas, dab. Latvija) bažnyčia | 138
Lieplaukės bažnyčia | 142
Linkuvos bažnyčia | 144
Liolių bažnyčia | 146
Lučajaus (Лучай, dab. Baltarusija) bažnyčia | 150

M
Medininkų bažnyčia | 152
Mosėdžio bažnyčia | 156

N
Nevarėnų bažnyčia | 158
Nidermuižos (Nīdermuiža, dab. Latvija) bažnyčia | 160
Notėnų bažnyčia | 164P
Pabaisko bažnyčia | 168
Pajieslio bažnyčia | 170
Pajūrio bažnyčia | 172
Palūšės bažnyčia | 174
Panemunėlio bažnyčia | 176
Pasienės (Pasiene, dab. Latvija) bažnyčia | 178
Pašušvio bažnyčia | 180
Pavandenės bažnyčia | 182
Pievėnų bažnyčia | 184
Pivašiūnų bažnyčia | 186
Požerės bažnyčia | 188
Prienų bažnyčia | 190

R
Raguvėlės bažnyčia | 192
Rozalimo bažnyčia | 194

S
Saldutiškio bažnyčia | 196
Sedos bažnyčia | 198
Semeliškių bažnyčia | 202
Semeliškių bažnyčia (portatyvas) | 204
Siesikų bažnyčia | 206
Simno bažnyčia | 208
Skarulių bažnyčia | 210
Skaudvilės bažnyčia | 212
Spirakių bažnyčia | 214
Stakliškių bažnyčia | 216
Stulgių bažnyčia | 218
Sudervės bažnyčia | 220
Surviliškio bažnyčia | 222
Suvainiškio bažnyčia | 224

Š
Šakynos bažnyčia | 226
Šeduvos bažnyčia | 228
Šešuolių bažnyčia | 230
Šiaulių katedra | 234
Šiluvos Bazilika | 236

T
Tabariškių bažnyčia | 238
Telšių bažnyčia | 240
Tenenių bažnyčia | 242
Tytuvėnų bažnyčia | 244
Trakų bažnyčia | 248
Tryškių bažnyčia | 250
Troškūnų bažnyčia | 252
Tūbinių bažnyčia | 256
Turgelių bažnyčia | 258
Tverų bažnyčia | 260

U
Užvenčio bažnyčia | 262

V
Vadaktėlių bažnyčia | 264
Vaiguvos bažnyčia | 266
Varlaukio bažnyčia | 268
Varnių bažnyčia (buv. katedra) | 270
Vėžaičių bažnyčia | 272
Videniškių bažnyčia | 276
Vidiškių (Ukmergės r.) bažnyčia | 278
Vidsodžio bažnyčia | 280
Viešvėnų bažnyčia | 284
Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia | 286
Vilniaus Šv. Dvasios (dominikonų) bažnyčia | 288
Vilniaus Šv. Jonų bažnyčia | 292
Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Dievo kūno (Oginskių) koplyčia | 296
Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia | 298
Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčia | 302
Vilniaus Šv. Kryžiaus atradimo (Kalvarijos) bažnyčia | 304
Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia | 306
Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino (bernardinų) bažnyčia | 308
Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo Arkikatedra-bazilika | 312
Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia | 316
Vilniaus universiteto aula | 320
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia | 322
Vosyliškių, Senųjų (Васілішкі Старыя, dab. Baltarusija) bažnyčia | 324

Ž
Žagarės, Naujosios bažnyčia | 326
Žalpių bažnyčia | 328
Žeimelio katalikų bažnyčia | 330
Žemaičių Naumiesčio katalikų bažnyčia | 334
Žemalės bažnyčia | 336
Židikų bažnyčia | 338
Žirmūnų (Жырмуны, dab. Baltarusija) bažnyčia | 340

 

NEIŠLIKĘ VARGONAI | NOT SURVIVED ORGANS

Batakių bažnyčia | 344
Buivydžių bažnyčia | 345
Drujos (Друя, dab. Baltarusija) bažnyčia | 346
Gardino (Горадня, dab. Baltarusija) Brigičių bažnyčia | 347
Gaurės bažnyčia | 348
Kretingos Pranciškonų bažnyčia | 350
Nedzingės bažnyčia | 352
Švėkšnos bažnyčia | 354
Vilniaus Evangelikų liuteronų bažnyčia | 356
Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino (bernardinų) bažnyčios senieji vargonai | 357
Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino (bernardinų) bažnyčios Šv. Bonaventūro koplyčia | 359
Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino (bernardinų) bažnyčios Šv. Floriono koplyčia | 360

 

LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS | LIST OF LITERATURE AND SOURCES 361

 

© Girėnas Povilionis, 2009

Monografijos-katalogo leidybą parėmė Kultūros rėmimo fondas, Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos.