„Lietuvos istoriniai vargonai 3. Bruno Goebelio palikimas“

  • Salakas
  • Alanta
  • Šilalė
  • Panevėžys
  • Leliūnai

2017 m. lapkričio mėn. VšĮ „Vargonų paveldo centras“ išleido trečiąją kompaktinę plokštelę „Lietuvos istoriniai vargonai 3. Bruno Goebelio palikimas“ (VPC 003, 2017), kurioje įamžintas penkerių Karaliaučiaus vargonų meistro Bruno Goebelio istorinių vargonų, stovinčių Lietuvos bažnyčiose, skambesys.
Vargonuoja Balys Vaitkus, garso režisierius Petras Kričena, projekto idėjos autorius Girėnas Povilionis.

Šioje kompaktinėje plokštelėje pristatomi penkeri Lietuvos bažnyčių vargonai, įtraukti į LR Kultūros vertybių registrą. Tai Karaliaučiaus vargonų meistro Bruno Goebelio (1860–1944) instrumentai Salake, Alantoje, Šilalėje, Panevėžyje ir Leliūnuose. Šie instrumentai iki mūsų dienų išliko visiškai arba didžia dalimi autentiški.
Sudarant plokštelės programą, kūriniai buvo parenkami atsižvelgiant į vargonų romantinę stilistiką, siekiant kuo plačiau pademonstruoti instrumentų balsines ir technines galimybes, registrų įvairovę ir tembrų specifiką. Vargonų skambesys nebuvo retušuotas ar kitaip pagražintas.

Įrašyta 2016 m. spalio 13–26 d.

Išsamus bukletas su vargonų istorijos pristatymu, nuotraukomis, dispozicijomis, kūrinių registruotėmis (lietuvių–anglų–vokiečių k., 32 p.):

      CD BUKLETAS VPC 003

 

      CD PROGRAMA:

SALAKAS. Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia |

Blessed Virgin Mary Church | Heilige-Jungfrau-Maria-Kirche

play 1 Johannes Brahms (1833–1897). Preliudas ir fuga g-moll |

Prelude and Fugue in G minor | Präludium und Fuge g-moll, WoO 10

7’07’’
ALANTA. Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia |

St. Apostle Jacob’s Church | St.-Jakobus-Apostel-Kirche

Josef Gabriel Rheinberger (1839–1901).

Iš ciklo | From | Aus Zwölf Charakterstücke, Op. 156:

play 2 No. 5. Svaja | Vision 4’41’’
play 3 No. 10. Vakaro ramybė | Abendfriede 3’33’’
play 4 Robert Schumann (1810–1856). Skizze für den Pedalflügel, Op. 58 No. 3 5’23’’
ŠILALĖ. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia |

St. Francis of Assisi Church | St.-Franz-von-Assisi-Kirche

Sigfrid Karg-Elert (1877–1933). Iš ciklo | From | Aus 33 Portraits, Op. 101:
play 5 No. 6. Cantata di chiesa [Alla J.S. Bach] a tre parti: Sinfonia a tre voci – Aria – Corale 6’13’’
play 6 No. 9. Fantasia [Alla Mozart] 5’17’’
play 7 No. 11. Wenn der Tag ausklingt [Alla Schubert] 2’48’’
PANEVĖŽYS. Kristaus Karaliaus katedra |

Cathedral of Christ the King | Christus-König-Kathedrale

play 8 Franz Liszt (1811–1886). Variationen über “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen”, S. 180 20’29’’
LELIŪNAI. Šv. Juozapo bažnyčia |

St. Joseph’s Church | St.-Joseph-Kirche

Charles Marie Widor (1844–1937).

Iš Simfonijos | From Symphony | Aus Symphonie No. 5, Op. 42

play 9 Adagio 4’57’’
play 10 Toccata 6’27’’
TT 66’55’’

Dėl kompaktinės plokštelės kreiptis: 

VšĮ „Vargonų paveldo centras“
Direktorius dr. Girėnas Povilionis
tel. +370-614-76738, el.p. girenas@vargonai.com  

© VšĮ „Vargonų paveldo centras“, VPC 003, 2017

Leidybą parėmė Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija.
Už pagalbą rengiant šį įrašą dėkojame Salako, Alantos, Šilalės, Leliūnų ir Panevėžio katedros parapijų klebonams ir bendruomenėms.