Vargonų statybos tendencijas mūsų krašte nuo XVI a. ėmė formuoti vokiškosios vargondirbystės tradicijos. Išlikusios archyvinės žinios apie XVI–XVII a. laikotarpį daugiausia susijusios su Vilniuje ir jo apylinkėse dirbusiais svetimšaliais vargonų meistrais; Gdansko ir Karaliaučiaus meistrai buvo kviečiami didesniems užsakymams Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Gardine ir kituose LDK centruose. Vėliau Vilnius tapo centru, kuriame vargonų meistrai apsistodavo ilgesniam laikui ar apsigyvendavo.  XVIII a. antroje pusėje Vilniuje susiformavo meistrų branduolys – Gerhardtas Arendtas Zelle bei jo sūnūs Paulas ir Michaelis, Joachimas Friedrichas Scheelis ir jo sūnus Johannas Friedrichas, Nicolausas Jantzonas ir jo sūnus Friedrichas Samuelis, meistras Ludwikas Jozefas Klimowiczius ir kiti, kurių vargonams būdingas stilistinis bendrumas, panašūs konstrukciniai, muzikinės dalies sprendiniai, o jų vargonų statybos meno tendencijas vėliau perėmė mokiniai, vietos vargondirbiai.

Išsami informacija apie Lietuvoje dirbusius ir gyvenusius vargonų meistrus publikuota: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, I skyriuje „Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla: ištakos, formavimasis, sklaida“, p. 14–73.

Šiame kataloge pateikiami vargonų meistrų biografijos faktai, atliktų darbų lentelės (nesant informacijos, nurodoma N/D).

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
miestas, šalis bažnyčia, kt. 1740 manualai / pedalai / registrų kiekis / klaviatūros diapazonas / portatyvas / pan. naujas / perstatymas / remontas / pan. išliko / neišliko / išliko prospektas / pan.

Stulpelyje kairėje meistrų pavardės pateikiamos abėcėlės tvarka. Lentelėje žemiau tie patys meistrai pateikiami chronologine tvarka pagal gimimo arba pirmo paminėjimo archyviniuose šaltiniuose metus.

1500–
Tychota Jan (minimas 1504)
Neidenbergas Urbonas (minimas 1534)
Koppelmann Johann (minimas 1583–1596/8)

1600–
Friese Merten (minimas 1616–1639/47)
Wendt Mauritius (minimas 1618)
Kragolius Cornelius (minimas 1640–1648)
Grolnig Andrzej (minimas 1652)
Wołyński Stanisław (minimas 1658)
Lorens (minimas 1663–1669)
Lochman Andreas (minimas 1665)
Wasilewski Stephanus (minimas 1665–1677)
Kielski Joannes (minimas 1668)
Wendt Marcus (minimas 1669–1688)
Wendt Jan (minimas 1692–1694)
Witkowski (minimas 1699)

1700–
Zelle Gerhardt Arendt (?–1761)
Scheel Joachim Friedrich (17??–1782)
Antoni (minimas ~1700)
Łapinski Klemens (minimas ~1700)
Budard (minimas 1702)
Pokłowski Bartłomiej (minimas 1705–1716)
Jurewicz Joannes Casimirus (minimas 1708)
Łowżański (minimas 1708–1713)
Golander Johann (minimas 1712–1742)
Casparini Adam Gottlob (1715–1788)
Tarkiewicz Dominik (minimas 1715–1716)
Guldynski Oreneusz (minimas 1716)
Froelich Paul (1720–1775)
Jantzon Nicolaus (1720–1791/1793)
Preuss Johann (1722–1798)
Ungefug Johann Christoph (~1725–1788)
Olszynski Józef (minimas 1730–1740)
Zelle Michael (1738–po 1789)
Zelle Paulus Gerardus (1740–po 1787)
Tiedemann Theodor (Sr.) (~1743–po 1806)
Wróblewski (1744–1818)
Pantzner Johann Michael (minimas 1752–1759)
Scheel Johann Friedrich (1754–1808)
Klimowicz Ludwik Jozef (minimas 1758–1794)
Griese Jacob Philipp (1762–po 1798)
Drygalski Mateusz (minimas 1763–1765)
Jantzon Friedrich Samuel (1764–~1816)
Bliefferdt Christoph Friedrich (minimas 1766)
Żukowski Szymon (g. 1771, minimas 1800)
Falkowski Zebedeusz (1778–1836)
Kowalski Józef (1782–18??)
Herbatowski (minimas 1785)
Neppert Georg Adam (minimas 1785–1840)
Harff Heinrich (minimas 1787)
Pawłowski Jan (minimas 1787–1821)
Raczkowski Mateusz (minimas 1787–1803)
Sidorowicz Bazili (minimas 1787–1797)
Sztemberk (minimas 1788–1790)
Michniewicz Modest (1789–1866)
Bohdanowicz Jakub (minimas 1794)
Bortkiewicz Karol (minimas 1795)
Szulki Antoni (minimas 1795)

1800–
Astrauskas Jurgis (18??-19??)
Woyciullewicz Józef (minimas 1806–1821)
Dreynowski Tomas Francisk (minimas 1809)
Christien Johann Christoph (minimas 1810–1839)
Abramowicz Tadeusz (minimas 1815)
Hurinowicz Antoni (minimas 1817–1835)
Gimbut Feliks (minimas 1820)
Blomberg Leopold (1831–1900)
Bielawski Jan (minimas 1835–1860)
Gawryllowicz M. (minimas 1835–1852)
Tiedemann Johann Theodor (minimas 1837–1839)
Tiedemann Theodor (Jr.) (minimas 1837–1844)
Tiedemann Alexander (minimas 1844–1853)
Tiedemann Franz (minimas 1844–1867)
Sztrampler Fridrik Karol (minimas 1848)
Blomberg Andrzej (1857–1911)
Garalevičius Jonas (1871–1943)
Biernacki Wacław (1878–1954)

1900–
Biernacki Dominik (XX a. I p.)