Jurgis Astrauskas (18??-19??) – lietuvių muzikos instrumentų meistras. Gyveno ir turėjo vargonų dirbtuvę Kaune – Šančiuose. Suremontavo nemažai vargonų, bei pastatė keletą naujų. Kartu su vargonų meistru Jonu Garalevičiumi padarė įvairių styginių instrumentų: citrų, kanklių.

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis
Andrioniškis Šv.Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia ~1936-1940 m. Pozityvas Naujas
Aukštadvaris Šv.Domininko bažnyčia (~1952 m. vargonai perkelti į Kristaus Atsimainymo bažnyčią) 1934 m. 2 man. / ped. / 10 Naujas