771766 m. Vilniuje susituokė vargonų meistras Christophas Friedrichas Bliefferdtas. [1]

[1] LVIA, f. 1218, ap. 1, b. 14, l. 254.