Andrzejus (Andžejus) Blombergas (1857–1911) – Lenkijos vargonų meistras (tikriausiai Leopoldo Blombergo sūnus) dirbtuvę turėjo Varšuvoje.

Žinomų darbų Lietuvoje sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis
Palėvenė Šv. Domininko bažnyčia 1913 m. 1 man./ped./12 Naujas
Skapiškis Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia 1901 m. 2 man./ped./17 Naujas
Užuguostis Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia 1903 m. Opus 193 1 man./ped./10 Naujas