1794 m. Vilniuje Rusijos imperatorei prisiekė vargonų meistras Jakubas Bohdanowiczius. [1] Galbūt jo sūnus buvo vargonininkas Michałas Bohdanowiczius, kuris 1843 m. minimas Vilniaus bernardinų bažnyčios pajamų ir išlaidų knygoje. [2]

[1] Michał Brensztejn. Rankraštis, saugomas Nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje (Biblioteka Narodowa w Warszawie), BN II 10648, Vol. 2, l. 224.

[2] Vladas Drėma. Vilniaus bažnyčios. Vilnius, 2008, p. 115.