Vargonų meistras Karolis Bortkiewiczius, Motiejaus sūnus, kilęs iš Žemaitijos, 1795 m. minimas gavęs Vilniaus miestiečio teises (lenk. P. Karol Bortkiewicz organmayster rodem s pttu Pojurskiego okolicy Narwolniszek <…>). [1]

[1] Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 55; Agnius Urbanavičius. Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 metais. Sąrašas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009, p. 534.