Adamas Gottlobas (Gottlieb) Casparini (1715–1788) – kilęs iš garsios vargondirbių šeimos, nuo 1742 m. – privilegijuotas Karaliaučiaus rūmų vargonų meistras (vok. Privilegierter Hoforgelbauer), pastatė ir perstatė daugiau kaip 75 vargonus (~45 nauji) Karaliaučiaus krašte ir Lenkijoje. Kristijono Donelaičio užsakymu buvo pastatęs nedidelius vargonus Tolminkiemyje (vok. Tollmingkehmen, dab. Чистые Пруды, Kaliningrado sr.). [1]

Jo mokiniai buvo vargonų meistrai Georgas Adamas Neppertas ir Johannas Preussas.

Tarp neginčijamų Casparini darbų Lietuvoje minėtini tik vieninteliai didieji vargonai Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje – tai 1775–1776 m. pastatyti įspūdingi dviejų manualų, pedalų ir 31 registro vargonai; autorystę ir pastatymo datą liudija įrašas prospekte ANNO 1776 / D 20 MART II / FECIT / DO ADA CASPARINI.

Pastarųjų metų tyrimai šiam meistrui leidžia hipotetiškai priskirti nedidelį XVIII a. vidurio pozityvą Adakavo bažnyčioje.

Žinomų darbų Lietuvoje sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Adakavas Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia XVIII a. II p. 1 man./7 naujas neišliko
Vilnius Šventosios Dvasios bažnyčia 1775–76 2 man./ped./31 naujas išliko

[1] Apie Casparini veiklą rašyta: Werner Renkewitz, Jan Janca, Hermann Fischer. Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreussen von 1333 bis 1944, Band II , 1, Berlin: Pape Verlag, 2008, p. 298–432; apie vargonus Tolminkiemyje rašė Hugo Freybergas (Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Tolmingkehmen, Stalluppönen, 1898, p. 51).

Taip pat žr.: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 63–65.

VIDEO siužetas apie Meistrą Casparini ir jo vargonus Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje

DVD „Senieji Lietuvos vargonai“, 2008, TV Europa