XIX a. pradžioje minimas vargondirbys, vargonininkas, teologas, pamokslininkas dominikonas Zebedeuszas Falkowskis (1778–1836), dirbęs Derečine (Дзярэчын, Baltarusija), Naugarduke (Навагрудак, Baltarusija), Vilniuje ir Žemaičių Kalvarijoje. [1]

[1] Marcin Zgliński. Sources and materials to the history of organ building on the area of the Former Grand Duchy of Lithuania, Duchy of Kurland and Latgalia. Warsaw: Academy of Fine Arts, 1999, p. 93.