Gdansko vargonų meistras Mertenas Friese vokiečių menotyrininkų Wernerio Renkewitzo ir Jano Jancos monografijoje nurodomas kaip vargonų meistro Juliaus Antoni giminaitis arba sūnus, bei yra minimas 1616–1639 m.: 1625–1629 m. jis pastatė naujus vargonus Gdansko Šv. Jono bažnyčioje; 1639-aisiais dar remontavo Įsruties liuteronų bažnyčios vargonus ir mirė. [1]

Lenkų menotyrininkas Marcinas Zglińskis nurodo, kad meistras Mertenas Friese 1647 m. Gardino (Гродна, Baltarusija) brigičių vienuolyno vargonus. [2]

Tai, kad vokiečių ir lenkų tyrėjai rašo apie tą patį Merteną Friesę, liudija Gardino vargonų dispozicijos, kuri pateikiama Zglińskio studijoje, bruožai. Išsamiau paanalizavus Gardino brigičių vienuolyno vargonų dispoziciją, įžvelgiama Gdansko meistrams Friese’ms būdingų registrų. Pavyzdžiui, Gardino vargonų registras Quintadecima (2’) aptinkamas Merteno Friese’s vargonuose Gdansko Šv. Baltramiejaus bažnyčioje (1620). Kitas specifinis, retai pasitaikantis registras Gardino vargonų dispozicijoje Burflet (1’) yra ir Gdansko Šv. Jono bažnyčios didžiųjų vargonų (1625–1629) pedaluose, tik čia užrašytas Paurfleuten 1’ arba Bauer-Flöte 1’. Galbūt tas pats registras buvo ir Juliaus Anthonio Friese’s 56 balsų vargonuose Gdansko Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje (dab. bazilikoje), užrašytas Paurpfeifen-Baß arba Bauernpfeife 1’. [3] Tokie registrų atitikimo faktai leidžia manyti, kad vargonus Gardino brigičių vienuolyno bažnyčioje pastatė meistras, tiesiogiai susijęs su Gdansko vargondirbiais Friese’mis ar jų aplinka.

Mertenas Friese galėjo būti tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su Lietuvos krašte tuo metu vargonus stačiusiu Johannu Koppelmannu, kuris 1583–1585 m. Gdanske dirbo Juliaus Anthoni Friese’s pameistriu.

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Gdanskas, Lenkija Šv. Jono bažnyčia 1625–1629 N/D naujas neišliko
Įsrutis, Kaliningrado sr. Liuteronų bažnyčia 1639 N/D remontas neišliko
Gardinas, Baltarusija Brigičių vienuolyno bažnyčia 1639/47 1 man. / 10 / varpeliai / būgnas naujas neišliko

Plačiau apie M.Friese’ę žr.: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 17.

[1] Werner Renkewitz, Jan Janca. Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreussen von 1333 bis 1944, Band I, Würzburg: Verlag Weidlich, 1984, p. 86–87.
[2] Marcin Zgliński. Sources and materials to the history of organ building on the area of the Former Grand Duchy of Lithuania, Duchy of Kurland and Latgalia. Warsaw: Academy of Fine Arts, 1999, p. 5.
[3] Gdansko Šv. Baltramiejaus bažnyčios vargonų dispozicija pateikiama Renkewitzo ir Jancos knygoje, p. 96–97; Gdansko Šv. Jono bažnyčios didžiųjų vargonų dispozicija – p. 94–95; Gdansko Švč. Mergelės Marijos bažnyčios vargonų dispozicija – p. 75, 78.