Bėrvaldė/Niedźwiedzica, 1753

Bėrvaldė/Niedźwiedzica, Paul Froelich, 1753

Žemaitijoje (Kretingoje, Alsėdžiuose) XVIII a. darbavosi vokiečių kilmės vargonų meistras Paulas Froelichas (Paul Frölich, Paweł Frelich, 1720–1775). Gimė Berlyne [1], ~1753–1759 m. turėjo dirbtuves Fromborke (Lenkija), 1759 m. persikėlė į Kuldygą Kurše, iki mirties gyveno Kurše. Buvo vadinamas „gerbiamu vargondirbiu ir patyrusiu menininku iš Kuldygos“ (vok. Wohlachtbaren und Kunsterfahrenen Orgel-Bauer zu Goldingen), „puikiu meistru“ (lenk. arcydoskonały organmajster), „kataliku iš Kuldygos“. [2]

1753 m. naujus 10 balsų vargonus pastatė Bėrvaldės (Niedźwiedzica, Lenkija) katalikų bažnyčioje, 1755 m. – Kuncendorfo (Kończewice, Lenkija) katalikų bažnyčioje. 1759 m. birželio 3 d. su Kretingos bernardinais sudarė kontraktą dėl Kretingos bernardinų bažnyčios vargonų remonto. [3]

Kunzendorf/Konczewice, Paul Froelich, 1755

Kunzendorf/Konczewice, Paul Froelich, 1755

1767 m. už 190 muštų talerių padarė 10 balsų vargonus Alsėdžių bažnyčiai. 1773 m. birželio 14 d. Saldaus liuteronų bažnyčioje sudarė kontraktą pagaminti naujus 11 balsų vargonus, pagal kontraktą darbai turėjo būti baigti 1774.

Froelichas galėjo būti ir Kuldygos katalikų bažnyčios vargonų (~1760–1770) autorius, nes jų dispozicija [4] labai panaši į Bėrvaldės ir Saldaus bažnyčių vargonų dispozicijas, o Kuldygos bažnyčios vargonų prospektas turi panašumų į Bėrvaldės vargonus, tik be centrinio bokštelio. Froelicho vargonų Kuncendorfo bažnyčioje prospektas turi panašumų į Lietuvos–Latvijos pasienyje esančioje Suvainiškio bažnyčioje išlikusių nežinomo meistro vargonų prospektą (apie 1782), o tai leidžia šio meistro aplinkai hipotetiškai priskirti ir Suvainiškio vargonus.

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Bėrvaldė (Niedźwiedzica), Lenkija katalikų bažnyčia  1753 10 registrų naujas išliko
Kuncendorfas (Kończewice), Lenkija katalikų bažnyčia  1755 N/D naujas išliko
Kretinga Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai (bernardinų, dab. pranciškonų) bažnyčia 1759 N/D remontas neišliko
Alsėdžiai katalikų bažnyčia 1767 1 man. / 10 naujas neišliko
Saldus, Latvija Liuteronų bažnyčia 1773–1774 1 man. / 11 naujas neišliko

[1] Froelicho 1753 m. statytuose vargonuose Bėrvaldės (Niedźwiedzica, Lenkija) bažnyčioje aptiktas įrašas: Frauenburg Anno 1753 d. 31. December ist dieses Werc neigebauet. Paul Frölich orgelmecher gebürtig aus brlin geboren Anno 20 (pabraukta – G.P.; cituojama pagal: Werner Renkewitz, Jan Janca. Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreussen von 1333 bis 1944, Band I, Würzburg: Verlag Weidlich, 1984, p. 13, p. 297).
[2] Taip Froelichas vadinamas 1773 m. birželio 14 d. su Saldaus (Latvija) bažnyčios atstovais sudarytoje sutartyje dėl naujų vargonų pastatymo ((Saldus baznīcas ērģeles. 18., 19. gs., 56 lp., LVVA, 637. f., 1. apr., 33. l.) bei Alsėdžių parapinės bažnyčios archyvo dokumente (Alsėdžių bažnyčios 1764–1858 m. išlaidos, lapai nenumeruoti). Taip pat žr. Alsėdžių bažnyčios 1806 m. vizitaciją LVIA , f. 669, ap. 2, b. 221, l. 578.
[3] Informacija pateikiama remiantis dr. Liudo Jovaišos išrašu iš Krokuvos Jogailos universiteto bibliotekos, rankr. III 6242, l. 135v.
[4] Kuldygos katalikų bažnyčios vargonų autentiškoji (neišlikusi) dispozicija yra minima archyviniuose dokumentuose – Kuldygos bažnyčios 1820 m. vizitacijoje (LVIA , f. 669, ap. 2, b. 222, l. 451).