Senuose dokumentuose minima, kad vargonų meistras ir mechanikas Feliksas Gimbutas (tikriausiai žemaitis) 1820 m. padarė vargonus Šiaulių bažnyčioje (dab. katedroje). [1]

[1] Michał Brensztejn. Rankraštis, saugomas Nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje (Biblioteka Narodowa w Warszawie), BN II 10648, Vol. 2, l. 223.