1716 m. meistras Oreneuszas (Ireneuszas?) Guldynskis (Irenijus Čuvinskas, Ireneus Čuvinskis) taisė 1619 m. datuojamus vargonus Kretingos bernardinų bažnyčioje. [1]

[1] Informacija apie 1716 m. vykusį vargonų remontą nurodyta remiantis išrašu iš Krokuvos Jogailos universiteto bibliotekos (rankr. III 6242/f. 85v): Organ reparował Pan Oreneusz [Ireneusz?] Guldynski [iš Kuldygos?] z Kurlandyi, za co wypłacono Tynf. 4300 [arba 4500].