Vilniuje gyvenęs vargonų meistras Friedrichas Samuelis Jantzonas (Fridrich Janson, Jantzen, 1764–~1816) – Nicolauso Jantzono sūnus. 1794 m. Vilniuje prisiekė Rusijos imperatorei. [1] Tikėtina, po tėvo mirties (1791) perėmė vargonų dirbtuvę.

1798 m. Lašių evangelikų liuteronų bažnyčioje (Laśi, Latvija) pastatė vargonus (tai liudija įrašas vargonų viduje, oro dėžėje).

Lasi Latvia (47)

Jantzono pameistriu buvo vienuolis bernardinas Modestas Michniewiczius.

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Lašiai, Latvija Evangelikų liuteronų bažnyčia 1798 1 man. / 9 naujas išliko prospektas
Minskas, Baltarusija* katedra po 1798 N/D naujas ???
Slanimas, Baltarusija** Bernardinų bažnyčia 1806 N/D perstatymas ???
* Naujų Minsko katedros vargonų autoriumi Jantzoną nurodo Michałas Brensztejnas, tačiau jis mini tik pavardę. Gali būti, kad Brensztejno minimas Jantzonas buvo Friedrichas Samuelis. Pagal: Michał Brensztejn. Rankraštis, saugomas Nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje (Biblioteka Narodowa w Warszawie), BN II 10648, Vol. 2, l. 225.
** Ewa Smulikowska nurodo tik pavardę. Pagal: Ewa Smulikowska. Prospekty organowe w dawnej Polsce. Wrocław, 1989, p. 124.

Plačiau apie F.S.Jantzoną žr.: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 54–56.

[1] Michał Brensztejn. Rankraštis, saugomas Nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje (Biblioteka Narodowa w Warszawie), BN II 10648, Vol. 2, l. 224.