1668 m. Vilniuje į Šv. Martyno broliją įstojo Joannes Kielskis, minimas kaip vargondirbio pameistrys, vėliau iš Vilniaus išvyko. [1]

[1] Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 56.