Gdansk_Mary_Koppelmann

Gdansk, Lenkija

XVI a. pabaigoje Vilniuje buvo apsistojęs meistras iš Gdansko Johannas Koppelmannas (gyvenimo datos nežinomos), apie 1595–1596(8) m. pastatęs vargonus Vilniaus katedroje. [1] Prieš atvykdamas į Vilnių, 1583–1585 m. Koppelmannas minimas Gdanske, kur dirbo meistro Juliaus Anthonio Friese’s [2] pameistriu, po jo mirties (1585) baigė statyti 56 balsų vargonus Gdansko Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje (dab. bazilikoje) [3]. Iš Gdansko vargonų aprašymo ir nuotraukų galima numanyti, kokio įspūdingumo instrumentą galėjo Koppelmannas pastatyti Vilniaus katedroje.

Remiantis vargonų registrų panašumo faktais galima teigti, kad su Koppelmanno vardu buvo susiję senieji dviejų manualų ir pedalų, 29 balsų vargonai Vilniaus bernardinų bažnyčioje, pastatyti 1614 m. Šie Vilniaus bernardinų bažnyčios vargonai neišliko, nes 1764–1766 m. meistras Nicolausas Jantzonas, statydamas naujus vargonus, senuosius išardė, dalį panaudojo naujame instrumente. 1765 m. dokumentai su smulkiu instrumento aprašymu liudija prieš išardant buvus „labai brangius“ vargonus (lot. cum maximo Sumptu [4]).

Išsami informacija apie Johanną Koppelmanną publikuota: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 16–20.

[1] MAB RS , f. 43, b. 215, l. 235v, 242v, 266v, taip pat: Werner Renkewitz, Jan Janca. Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreussen von 1333 bis 1944, Band I, Würzburg: Verlag Weidlich, 1984, p. 73; Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 57.

[2] Julius Anthoni (Friese) – Gdansko meistras, minimas 1575–1585 m., teigiama, kilęs iš Fryzijos. Yra žinoma, kad pradžioje jis pasirašinėjo Julius Anthoni, vėliau dar pridėjo Friese.

[3] Werner Renkewitz, Jan Janca. Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreussen von 1333 bis 1944, Band I, Würzburg: Verlag Weidlich, 1984, p. 15, 26, 72–73, 86.

[4] Chronologia erectionis et fundatiotis conventus et custodiae Vilnensis ADS: Franciscum ordinis minorum de de observantia ex varijs vetustissimis condicibus ac monumentis Patrum Nostrum diligenter collecta conscriptaque per A.R.P. Thomam Digon praedicatorem generalem Patrem provinciae ac ahronologum sub officio A.V.P. Stephani Romanowicz custodis ac gvardiani Vilnen: Anno Dni 1668, kopija yra KPC archyve (Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas. Vilniaus bernardinų vienuolyno archyvo kronikos, Fotokopija, F. 5, Ap. 9, B. 9, t. 5, p. 268–274).