Vilniuje gimęs vargonų meistras Józefas Kowalskis (1782–18??) 1800 m. minimas kaip Jacobo Philippo Griese’s mokinys. [1] Daugiau žinių apie šį meistrą neaptikta.

[1] Michał Brensztejn. Rankraštis, saugomas Nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje (Biblioteka Narodowa w Warszawie), BN II 10648, Vol. 2, l. 222.