Apie 1700 m. Vartoje (Warta, Lenkija) vargonus statė meistras Antonis (lenk. Antoni z Wilna), įvardijamas kaip bernardinų vienuolis iš Vilniaus. [1] Statydamas šiuos vargonus Antonis mirė, o darbą baigė bernardinas Klemensas Łapinskis. [2]

[1] Ewa Smulikowska. Prospekty organowe w dawnej Polsce. Wrocław, 1989, p. 120.

[2] Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 55.