1708 ir 1713 m. minimas vargonų meistras ir vargonininkas Łowżańskis, jam buvo sumokėta už Drujos (Друя, Baltarusija) dominikonų bažnyčios pozityvo remontą ir derinimą. [1]

[1] Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 57.