Vargonų meistras vienuolis bernardinas Modestas Michniewiczius (Mykolas Miknevičius, 1789–1866) buvo Vilniuje gyvenusio vargonų meistro Friedricho Samuelio Jantzono pameistrys. Tai minima įraše Vilniaus bernardinų naujokyno knygoje: 1814 m. lapkričio 5 d. jis pasiprašė priimamas į bernardinus, „palikęs tarnybą pas J. M. Poną Fryderyką Jansoną, jo leidimu ir nieko jam neskolingas“ (lenk. oddaliwszy się od J. M. Pana Fryderyka Jansona, za jego poswiadczeniem). [1]

1827 m. pastatė vargonus Dotnuvos bernardinų vienuolyno bažnyčioje.

1826–1827 m. tikriausiai šis meistras, minimas kaip brolis Modestas, taisė Gardino bernardinų bažnyčios vargonus. [2]

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Dotnuva Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai (buv. bernardinų vienuolyno) bažnyčia 1827 1 man. / 12 / būgnas / varpeliai naujas išliko
Gardinas, Baltarusija Bernardinų bažnyčia 1826–1827 N/D remontas ?

Plačiau apie M.Michniewiczių žr.: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 56.

[1] 1761–1840 m. Vilniaus bernardinų naujokyno knygoje (LMAVB RS , f. 9–141, l. 169v) nurodoma, kad 1814 m. lapkričio 10 d. Mykolas Michniewiczius buvo įvilktas kaip naujokas, Modesto vardu.

[2] VUB RS , 4–35551 (A. 2191), k. 14v.