Anot istoriko Artūro Grickevičiaus, rašytiniuose šaltiniuose minima XVI a. viduryje Vilniuje gyvenus ir dirbus „gerą meistrą“, kuris galėjo būti vokiečių kilmės meistras Urbonas Neidenbergas (gyvenimo datos nežinomos), 1534 m. Lietuvos didžiojo etmono Jurgio Radvilos užsakymu Vilniuje (tikriausiai Radvilos rūmuose) pastatęs pozityvą su pedalais. Teigiama, kad tokiu instrumentu susidomėjo Prūsijos kunigaikštis Albrechtas Brandenburgietis ir paprašė Radvilos atsiųsti šį meistrą taisyti Karaliaučiaus pilies vargonų, o juos sutvarkius jis bus nedelsiant grąžintas. [1]

Veikiausiai taip ir buvo, nes 1537–1539 m. Karaliaučiaus pilies sąskaitų knygoje minimas „senas vargonų meistras iš Vilniaus“, už pilies bažnyčios vargonų remontą gavęs 88 markes (<…> dem altten Orgelmacher von der Wildt <…>). [2]

Išsami informacija apie Urboną Neidenbergą publikuota: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 15–16.

[1] Artūras Grickevičius. Vargonai Lietuvos katalikų bažnyčiose iki kontrreformacijos pergalės (XVII a. vid.). Diplominis darbas, VU Istorijos fakultetas, Vilnius, 1989, p. 41–42.

[2] Werner Renkewitz, Jan Janca. Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreussen von 1333 bis 1944, Band I, Würzburg: Verlag Weidlich, 1984, p. 13.