Vargonų meistras iš Įsruties (Черняховск, Kaliningrado sr.) Georgas Adamas Neppertas (gyvenimo datos nežinomos) – Adamo Gottlobo Casparini mokinys.
1804 m. Griškabūdžio bažnyčioje pastatė naujus 11 registrų vargonus. Tai liudija įrašas ant registro Principal 8’ tono C vamzdžio: George Adam / Neppert Königer / Priwiligerter Orgel / Bauer in / Insterburg in Jahr / Anno 1804 […] 5 te… / October / Principal 8 fus C bei įrašas ant registro Octava 4’ tono C vamzdžio: Grischkabud.
1803–1804 m. pastatė vargonus Bartninkų bažnyčioje, 1785 m. – Vilkyškių liuteronų bažnyčioje (Pagėgių sav.), 1799 m. – Budrių (Budry, Lenkija) bažnyčioje. 1840 m. pateikė Piliavos (Балтийск, Kaliningrado sr.) bažnyčios vargonų (1786/1794) remonto pasiūlymą.
Griškabūdžio vargonams beveik identiško prospekto vargonai buvo pastatyti 1791 m. Širvintos (vok. Schirwindt, dab. Кутузово, Kaliningrado sr.) [1] liuteronų bažnyčioje ir 1859 m. perkelti į Veličkų (Wieliczki, Lenkija) evangelikų bažnyčią.

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Vilkyškiai liuteronų bažnyčia 1785 N/D naujas neišliko
Budriai, Lenkija bažnyčia 1799 N/D naujas neišliko
Griškabūdis Kristaus Atsimainymo bažnyčia 1804 1 man. / 11 naujas išliko
Bartninkai bažnyčia 1803–1804 N/D naujas neišliko
Piliava bažnyčia 1840 N/D remontas neišliko

Daugiau apie G.A.Neppertą žr.: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 69–70.

[1] Širvinta – tai neišlikęs miestas Kaliningrado sr., po Antrojo pasaulinio karo sovietų visiškai sunaikintas.