Vargonų meistras, vienuolis (manoma bernardinų) Józefas Olszynskis (Jósef Orszynski, Olšynskis, gyvenimo metai nežinomi) Vilniaus dokumentuose minimas 1730–1740 m.

1735 m. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje baigė statyti didžiulius, su pozityvu ant chorų (vok. Rückpositiv), 46 balsų vargonus.

1737 m. remontavo didžiuosius Vilniaus bernardinų bažnyčios vargonus (1614).

1737 m. pastatė 11 balsų pozityvą Vilniaus bernardinų bažnyčios Šv. Bonaventūro koplyčios chore.

1739–1740 m. Vilniaus bonifratrų bažnyčiai padarė stacionarų, 8 balsų pozityvą, pavadintą „manualu“ (lenk. manualik).

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Vilnius Šv. Jonų bažnyčia 1735 46 registrai / Rückpositiv naujas neišliko
Vilnius Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčia 1737 2 manualai, pedalai, 29 registrai, 2 varpeliai, 3 būgnai remontas neišliko
Vilnius Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios Šv. Bonaventūro koplyčia 1737 1 man. / 8 naujas neišliko
Vilnius Bonifratrų bažnyčia 1739–1740 1 man. / 11 naujas neišliko