1787–1821 m. Vilniuje minimas meistras Janas Pawłowskis. 1787 m. priėmė Vilniaus miestiečio teises, 1794 m. Vilniuje prisiekė Rusijos imperatorei. [1]
Už Vilniaus pranciškonų bažnyčios vargonų remontą 1791 m. gruodžio 20 d. jam buvo sumokėti 36 auksinai. [2]

1795 m. gegužės 4 d. Pawłowskis ir Lydos (Ліда, Baltarusija) karmelitų vienuolyno prioras Lukas Halužas sudarė sutartį dėl vargonų Lydos karmelitų vienuolyno bažnyčiai už 1 500 auksinų pagaminimo. [3]

1821 m. už 80 sidabro rublių suremontavo Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vargonus. [4]

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Vilnius Pranciškonų bažnyčia 1791 N/D remontas neišliko
Lyda, Baltarusija Karmelitų vienuolyno
bažnyčia
N/D naujas neišliko
Vilnius Evangelikų liuteronų bažnyčia 1821 N/D remontas neišliko

[1] Michał Brensztejn. Rankraštis, saugomas Nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje (Biblioteka Narodowa w Warszawie), BN II 10648, Vol. 2, l. 224; Agnius Urbanavičius. Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 metais. Sąrašas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009, p. 497.

[2] VUB RS , f. 4, b. 2958, l. 42v.

[3] VUB RS , f. 5–f. 22–31353/87, l. 1.

[4] Vilniaus liuteronų bendruomėns kontraktai, LVIA, f. 1008, ap. 1, b. 271, l. 40–43; taip pat: Vladas Drėma. Vilniaus bažnyčios. Vilnius, 2008, p. 539–540.