XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje Žemaitijoje dirbęs meistras Mateuszas Raczkowskis (minimas 1787–1803) tikriausiai buvo Nicolauso Jantzono mokinys ir/arba bendradarbis. Įdomu tai, kad 1802 m. sutartyje dėl naujų Joniškėlio bažnyčios vargonų statybos Raczkowskis pavadintas ne vargonų meistru, o „Žemaitijos kunigaikštystės architektu“.

Raczkowskiui priskiriami Joniškėlio (1803) ir Kurtuvėnų (1792–1793) bažnyčių vargonai. Manoma, kad dirbdamas su Nicolausu Jantzonu, jis prisidėjo ir prie Troškūnų bažnyčios vargonų statybos.

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Kurtuvėnai Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia 1792–1793 2 man. / 24 / varpeliai / būgnas naujas išliko prospektas
Joniškėlis Švč. Trejybės bažnyčia 1803 1 man. / 12 / varpeliai / būgnas naujas išliko prospektas

Plačiau apie M.Raczkowskį ir sąsajas su N.Jantzonu žr.: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 51–56.