Nuo 1752 m. Vilniuje minimas vargonų meistras Joachimas Friedrichas Scheelis (Fryderyk Schöllen, Schoellen, Schoelen, Schöller, Schoel, Schöl, Schöell, Frydrych Szell, 17??–1782). 1752 m. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje meistro Gerhardto Arendto Zelle‘s naujai statomiems vargonams jis paaukojo 24 auksinus ir 18 grašių. [1] 1764 m. Scheelis prisiekė miesto pilietybę Vilniaus magistratui, dokumente minima, kad meistras atvyko iš Meklenburgo kunigaikštystės Švano (Schwaan, Vokietija, netoli Rostoko) miestelio: Sław. Frydrych Szell orgamayster rodem z Xięstwa Meklemburskiego z miasta Szwan nazwanego <…>. [2]

Vilniuje bendravo su vargonų meistru Gerhardtu Arendtu Zelle; keletą vargonų pastatė su meistru Ludwiku Jozefu Klimowicziumi.

Sūnus Johannas Friedrichas Scheelis taip pat buvo vargonų meistras.

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Vilnius* Šv. Kotrynos bažnyčia 1761 11 registrų naujas išliko prospektas, keletas medinių vamzdžių, varpelių žvaigždės fragmentas
Kurtuvėnai* Kurtuvėnų bažnyčia 1761–1762 8 registrai / 2 būgnai naujas neišliko
Ratnyčia** Ratnyčios bažnyčia ~1763 10 registrų naujas neišliko
Dunilovas, Baltarusija** Švč. Trejybės dominikonų bažnyčia ~1763 N/D naujas neišliko
Nesvyžius, Baltarusija** Šv. Jono dominikonų bažnyčia ~1763 N/D naujas neišliko
Vilnius Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų bažnyčia 1763–1765 11 registrų naujas išliko prospektas
 Vilnius*** Šv. Teresės bažnyčia 1763–1765  1 man. / 12  naujas  išliko prospektas
* Šiuos vargonus Scheelis pastatė drauge su Ludwiku Jozefu Klimowicziumi.
** Šie vargonai Joachimui Friedrichui Scheeliui priskiriami remiantis XVIII a. Vilniaus meistrų vargonų prospektų
projektų-eskizų Nr. 18 ir 21 tyrimais, plačiau žr. Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 144–146.
*** Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios vargonai priskiriami Scheeliui ir Klimowicziui pagal šių meistrų sukurtų Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčios vargonų prospektui analogišką kompoziciją.

Plačiau apie J.Fr.Scheelį žr.: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 35–37.

[1] LVIA, f. 1008, ap. 1, b. 65, l. 4r. Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 57.

[2] Agnius Urbanavičius. Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 metais. Sąrašas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009, p. 355.