Johannas Friedrichas Scheelis (Jan Szell, 1754–1808) – Joachimo Friedricho Scheelio vyriausiasis sūnus, buvo vargonų meistras. [1] 1787, 1789 ir 1790 m. minimas Vilniaus dokumentuose – naujųjų miestiečių aktuose [2], 1794 m. prisiekė Rusijos imperatorei. [3] Apie jo darbus duomenų nerasta.

[1] LVIA , f. 1218, ap. 1, b. 14, l. 65v, 69v, 73v ir kt.

[2] Agnius Urbanavičius. Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 metais. Sąrašas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009, p. 497, 508, 527.

[3] Michał Brensztejn. Rankraštis, saugomas Nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje (Biblioteka Narodowa w Warszawie), BN II 10648, Vol. 2, l. 224.