1788–1790 m. meistras Sztemberkas (vardas nenurodytas) remontavo vargonus Laukuvos bažnyčioje. [1]

[1] Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 57.