Tauragės vargonų meistras Fridrikas Karolis Sztrampleris minimas 1848 m. sutartyje dėl naujų 13 registrų vargonų pastatymo Skuodo bažnyčioje. [1] Tai vieninteliai žinomi Sztramplerio padirbdinti vargonai. Daugiau žinių apie šį ar kitą tokia ar panašia pavarde meistrą neaptikta.

Žinomų darbų Lietuvoje sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Skuodas bažnyčia 1848 1 man. / 13 naujas neišliko

[1] VUB RS , f. 196–50, l. 29.