1795 m. Vilniaus miestiečio teises gavo iš Rydzynos272 miesto kilęs vargonų meistras Antonis Szulkis (lenk. P. Antoni Szulki organmayster rodem z Wielko Polskiey z miasta Rydzyn za poręką <…>). [1]

[1] Agnius Urbanavičius. Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 metais. Sąrašas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009, p. 534.