1715 m. Norviliškėse minimas meistras Dominikas Tarkiewiczius, kuris 1716 m. Klecko (Клецк arba Клецак, Baltarusija) bažnyčioje pastatė naujus 9 registrų vargonus. [1]

[1] Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 57.