Alexanderis Tiedemannas. Vargonų meistrų Theodoro Tiedemanno (Vyresniojo) vaikaitis, Johanno Theodoro Tiedemanno sūnus.

Broliai Theodoras Tiedemannas (Jaunesnysis) ir Franzas Tiedemannas buvo vargonų meistrai.

Galėjo būti vienas iš neįvardytų brolių Tiedemanų, kurie 1844 m. taisė ir perstatė vargonus Kretingos bernardinų bažnyčioje.

1853 m. lapkričio 24 d. Vilniaus liuteronų bendruomenė sudarė sutartį dėl naujų vargonų pastatymo Vilniaus evangelikų liuteronų kapinių koplyčioje. [1]

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Kretinga Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai (bernardinų, dab. pranciškonų) bažnyčia 1844 N/D perstatymas išliko
Vilnius Evangelikų liuteronų kapinių koplyčia 1853–1854 1 man., 7 balsai naujas neišliko

[1] Vilniaus liuteronų bendruomenės kontraktai, LVIA, f. 1008, ap. 1, b. 271, l. 64–64v.; taip pat: Vladas Drėma. Vilniaus bažnyčios. Vilnius, 2008, p. 541.