Franzas Tiedemannas (Tytman). Vargonų meistrų Theodoro Tiedemanno (Vyresniojo) vaikaitis, Johanno Theodoro Tiedemanno sūnus. Buvo vadinamas „vilniečiu dailininku“.

Broliai Theodoras Tiedemannas (Jaunesnysis) ir Alexanderis Tiedemannas buvo vargonų meistrai.

1837–1839 m. su tėvu Johannu Theodoru ir broliu Theodoru perstatė ir padidino iš Polocko atvežtus didžiuosius Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios vargonus.

Galėjo būti vienas iš neįvardytų brolių Tiedemanų, kurie 1844 m. taisė ir perstatė vargonus Kretingos bernardinų bažnyčioje.

1867 m. pastatė vargonus Tverečiaus bažnyčioje.

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Vilnius Šv. Jonų bažnyčia 1837–39 N/D perstatymas išliko
Kretinga Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai (bernardinų, dab. pranciškonų) bažnyčia 1844 N/D perstatymas išliko
Tverečius bažnyčia 1867 N/D naujas neišliko