Theodoras Tiedemannas (Jaunesnysis). Vargonų meistrų Theodoro Tiedemanno (Vyresniojo) vaikaitis, Johanno Theodoro Tiedemanno sūnus.

Broliai Alexanderis Tiedemannas ir Franzas Tiedemannas buvo vargonų meistrai.

1837–1839 m. su tėvu Johannu Theodoru ir broliu Franzu perstatė ir padidino iš Polocko atvežtus didžiuosius Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios vargonus.

1844 m. taisė vargonus Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje (rusiškai pavadintas „instrumentinių darbų menininku“: xудожник инструментных дел).

Galėjo būti vienas iš neįvardytų brolių Tiedemanų, kurie 1844 m. taisė ir perstatė vargonus Kretingos bernardinų bažnyčioje.

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Vilnius Šv. Jonų bažnyčia 1837–1839 N/D perstatymas išliko
Vilnius Evangelikų liuteronų bažnyčia 1844 N/D remontas išliko prospektas
Kretinga Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai (bernardinų, dab. pranciškonų) bažnyčia 1844 N/D perstatymas išliko