Yra žinoma, kad 1504 m. Vilniaus katedroje buvo vargonai, mieste nuolat gyveno vargonininkas, šiuos vargonus padirbdinęs meistras Janas Tychota (Tychy, Cichy, Tylusis, gyvenimo datos nežinomos). 1504 m. spalio 1 d. iš Vilniaus vyskupo jis gavo žemės plotą, už kurį turėjo prižiūrėti ir remontuoti savo pastatytus vargonus Vilniaus katedroje.