1665–1677 m. paminėtas vargonų meistras Stephanus Wasilewskis. [1]

[1] Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 58.