1692–1694 m. Vilniuje minimas meistras Janas Wendtas (Wenty). [1]

Veikiausiai tai galėjo būti meistras Johannas Wendtas iš Elbingo (Elbląg, Lenkija), 1712 m. pastačiusiu naujus vargonus Marienburgo Šv. Jurgio bažnyčiai, nes yra teigiama, kad Johannas Wendtas 1694 m. kaip vargonų meistras buvo nuvykęs į Vilnių. [2]

[1] Euzebiusz Łopaciński. Materiały do dziejów rzemiosła artystycznego w Wielkim Księstwie Litewskim (XV–XIX w.). Warszawa: Wydawnictwo Państwowego Instytutu Historii Sztuki i Inwentaryzacji Zabytków, 1946, poz. 461.

[2] Werner Renkewitz, Jan Janca.Geschichte der Orgelbaukunst in Ost- und Westpreussen von 1333 bis 1944, Band I, Würzburg: Verlag Weidlich, 1984, p. 174.