Yra žinoma, kad 1618 m. Rygos meistras Mauritius Wendtas LDK etmonui Kristupui Radvilai Biržuose pagal sutartį turėjo padaryti 6 balsų pozityvą ir 3 balsų regalą.

Šis meistras giminystės ryšiais gali būti susijęs su vėliau Vilniuje minimu vargonų meistru Marcus Wendtu (Marek Went).

Daugiau žr.: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 14, 21.