XIX a. pradžioje Žemaitijoje buvo gerai žinomas vietinis meistras Józefas Woyciullewiczius (Wojciulewicz, Wajciulewicz, Juozapas Vaiciulevičius, minimas 1806–1821).
1806 m. pastatė 12 balsų vargonus Švėkšnos katalikų bažnyčioje. Švėkšnos parapijos dokumentuose yra išlikusi 1805 m. birželio 14 d. sutartis su meistru. [1]
1821 m. pastatė vieno manualo, 16 registrų vargonus Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje (buv. katedroje).

Meistro Woyciullewicziaus parašas

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Švėkšna Šv. Jokūbos (katalikų) bažnyčia 1806 1 man. / 12 / varpeliai / būgnas naujas neišliko (?)
Varniai Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia 1821 1 man. / 16 naujas išliko

[1] Švėkšnos parapijos dokumentai, LVIA , f. 1671, ap. 4, b. 456, l. 245 r–v, 246r. Daugiau apie šiuos vargonus žr. Neišlikę Lietuvos vargonai – Švėkšnos vargonai.