1794 m. Gardino mokesčių surašyme minimas meistras Wróblewskis (vardas nenurodytas). [1] Sąsajų su vargonų meistru Danieliu Wroblewsky (Wróblewski, Wrobel, 1744–1818) nenustatyta. [2]

[1] Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 58.

[2] Danielis Wroblewsky tiesiogiai siejamas su Gerhardto Arendto Zelle’s pameistriu Vilniuje buvusiu vargonų meistru Johannu Christophu Ungefugu.