Gerhardtas Arendtas Zelle (Celle, Cel, ?–1761) laikomas tarpinininku tarp Karaliaučiaus ir Vilniaus mokyklų bei pastarosios įkūrėju. Atvyko iš Karaliaučiaus, kur 1732–1741 m. dirbo vargondirbio Georgo Sigismundo Caspari
dirbtuvėje. Vilniuje 1737 m. kovo 27 d. su žmona Elisabeth Grossin (?–1769) jis krikštijo dukrą, 1738 m. balandžio 14 d. priėmė Vilniaus miesto pilietybę. 1737 m. gruodžio 31 d. Zelle’ei buvo sumokėta už Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vargonų (pozityvo) sutvarkymą.

1751–1753 m. naujus vieno manualo vargonus pastatė Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje. Už darbą meistrui 1953 m. gruodį buvo sumokėti 1995 auksinai. [1]

Pagal sutartį 1953 m. remontavo Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vargonus, už tai meistrui sumokėti 144 auksinai (18 talerių). [2]
Vilniuje Zelle bendravo su vargonų meistru Joachimu Friedrichu Scheeliu. Teigiama, kad 1752 m. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje Zelle’s naujai statomiems vargonams Scheelis paaukojo didelę sumą – 24 auksinus ir 18 grašių. Taip pat archyviniuose dokumentuose minima, kad 1752 m. naujai įrengiamiems Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vargonams 3 auksinus ir 24 grašius paaukojo vargonų meistras Nicolausas Jantzonas.

Zelle’s pameistrys buvo vargonų meistras Johannas Christophas Ungefugas.
Meistro sūnūs – vargonų meistrai Michael Zelle ir Paulus Gerardus Zelle; pameistrys ir žentas – Nicolaus Jantzon.

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Vilnius Šv. Kotrynos bažnyčia 1740 8 registrų naujas neišliko
Vilnius Šv. Kazimiero bažnyčia ~1740 N/D naujas neišliko
Vilnius Šv.Dvasios bažnyčia iki 1741 N/D naujas neišliko
Vilnius Evangelikų liuteronų bažnyčia 1751–1753 1 man. naujas neišliko
Vilnius Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia 1753 N/D remontas neišliko
Vilnius Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia 1753 skryniniai vargonai naujas neišliko

Išsami informacija apie G.A.Zelle’ę publikuota: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 29–32.
[1] Vargonų pastatymo data ir meistras minimi LVIA, f. 1008, ap. 1, b. 65, l. 8r. Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 58, 61.
[2] VUB RS, f. 4, b. 2502, l. 3r, 14 r. Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 58, 61.