Michaelis Zelle (Michal Cell, 1738–po 1789), Gerhardto Arendro Zelle’s sūnus, Paulus Gerardus Zelle’s brolis. Vilniuje minimas 1762–1789 m., 1762 m. vasario 22 d. įvardijamas kaip pameistrys: Orgelb[auer]g[esel].

1780 m. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje pastatė naujus vieno manualo, 11 registrų vargonus. Statant šiuos vargonus Michaelio Zelle’s pameistriu minimas Jacobas Philippas Griese.

1782 m. jis sudarė sutartį su Barūnų bazilijonais dėl naujų, 17 registrų vargonų padirbdinimo. Šie vargonai 1847 m. buvo perkelti į Siesikų bažnyčią.

Michaeliui Zelle’ei galima priskirti ir Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje 1782 m. pastatytus 2 manualų, 17 balsų vargonus (vargonai neišliko).

Žinomų darbų sąrašas:

Vietovė Pastatas, patalpa Data Duomenys apie instrumentą Darbų pobūdis Būklė
Vilnius Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 1780 1 man. / 11 registrų naujas neišliko
Barūnai / Siesikai Barūnų  bazilijonų bažnyčia / Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia 1782 1 man. / 17 registrų naujas išliko prospektas / XX a. pr. perstatė Augustinas Montvilas
Vilnius Šv. Jonų bažnyčia 1782 2 man. / 17 regsitrų naujas neišliko

Išsami informacija apie M.Zelle’ę publikuota: Girėnas Povilionis, Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 2013, p. 33.