1800 m. Vilniuje minimas vargonų meistras Szymonas Żukowskis (g. 1771), 1785 m. atvykęs iš Kauno, buvo vedęs žmoną Marjaną (g. 1770). [1]

[1] Michał Brensztejn. Rankraštis, saugomas Nacionalinėje bibliotekoje Varšuvoje (Biblioteka Narodowa w Warszawie), BN II 10648, Vol. 2, l. 222.