Varėnos rajonas, Alytaus apskritis
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
Merkinės dekanatas, Kaišiadorių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas XVII a. pab. 1 manualas, 8 registrai Mechaninė Mechaninė

Akmuo_prospektasTai seniausias Lietuvos išlikęs portatyvas. Apie šiuos vargonus nebuvo žinoma iki Kultūros paveldo centro ekspedicijos 2001 m. Akmens kaimo [1] bažnyčios palėpėje portatyvo liekanas surado dr. Girėnas Povilionis. Jas surinkus ir dokumentavus pozityvas pervežtas ir dabar eksponuojamas Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje.

Akmens bažnyčios vidaus panoraminė nuotrauka.

Akmens bažnyčios portatyvui būdingas klaviatūros diapazonas CDEFGA–c’’’, kokiu Lietuvoje pasižymėjo iki ~1770 m. sukurti vargonai klaviatūra su trumpa didžiąja oktava. [2]

Dumplės pleištinės, dvejos. Vamzdžiai, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški. Išliko 20 medinių ir apie 80 metalinių vamzdžių (atvirų ir dengtų) liekanų.

[1] Akmens kaimas yra Varėnos rajone, greta kelio Vilnius–Varėna, Merkio upės dešiniajame krante.

[2] Tokią klaviatūrą turėjo Linkuvos bažnyčios vargonai ir neišlikę nežinomo meistro vargonai Vilniaus bernardinų bažnyčioje (1614); šis diapazonas išliko Kretingos katalikų (pranciškonų), Šešuolių ir Pasienės (Latvija) bažnyčių vargonuose. Kaip vėliausias tokios oktavos pavyzdys minėtinas autentiškas vargonų Nidermuižos bažnyčioje (1811, Latvija) diapazonas (tai tikriausiai paskutiniai žinomi vargonai su tokia trumpąja oktava visoje Europoje. XX a. pr. Nidermuižos bažnyčios vargonų diapazonas buvo perdarytas ir yra FG–d’’’. Autentiškas diapazonas CDEFGA–c’’’ buvo nustatytas 2005 m.).

Dispozicija

Hipotetinė dispozicija *

Manualas (CDEFGA-c’’’)
Flaut major
Flaut minor
Quinta
Principal
Flauto
Octav
???
???
8′
4′
2 2/3′
2′
2′
1′
?
?

* Registrų pavadinimų nėra išlikę, todėl pateikiama hipotetinė dispozicija, remiantis vamzdyno ypatumais ir analogais.

Prospektas

Viršutinė dėžė: 45 x 89 x 46 cm

Bendras vaizdas Vargonų šonas Vargonų šonas

Griežykla

Griežykla Griežykla Griežyklos fragmentas

Vamzdynas

Vamzdynas Vamzdžių liekanos

Dumplės

Dumplės