Alytaus rajonas/apskritis
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Alytaus dekanatas, Kaišiadorių vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas XIX a. pr. XX a. pr. (Wacław Biernacki) 1 manualas, 14 registrų, varpeliai arba būgnas / 2 manualai, pedalai, 13 registrų mechaninė / mechaninė-pneumatinė

Pivasiunai (14)

Šių vargonų rokokinis prospektas į Pivašiūnus galėjo būti perkeltas iš kitos bažnyčios XX a. pradžioje ar kiek anksčiau, kadangi 1830 m. Pivašiūnų bažnyčios inventoriaus dokumente minimas tik 7 balsų pozityvas (LVIA, F. 694, Ap. 1, B. 3776, L. 393, K. Misiaus išrašas).

XX a. pr. vargonus iš pagrindų perstatė Vilniaus meistro Wacławo Biernackio firma: už seno prospekto buvo sumontuotas naujas 2 manualų su pedalais, 13 registrų instrumentas. Senojo instrumento dalys nebuvo panaudotos. Barokinius vargonus buvus 14-os registrų liudija vargonų šone išlikusi senosios griežyklos vieta su angomis registrų traukėms.

Vargonų prospekto struktūra atstovauja tipiniam Vilniaus mokyklos meistrų prospektų pavyzdžiui. Tai – trys į priekį išsikišę bokštai (du aukšti, poligonaliniai šoniniai bokštai ir centrinis trikampis bokštelis) ir bokštus jungiantys du laukeliai. Šios barokinio prospekto kompozicijos Lietuvoje aptikta net 70-ies metų laikotarpiu: seniausias fragmentiškai išlikęs pavyzdys – vargonai Prienų bažnyčioje (1767–1769), bene vėliausi – Kantaučių (1815) ir Eigirdžių (1835–1836) bažnyčiose [1].

Vargonų puošyba – rokokinio stiliaus. Nuo prospekto nuimta keletas puošybos detalių ir panaudotos Pivašiūnų bažnyčios interjere: vargonų konsolės puošia bažnyčios kolonas ir altoriaus kryžiaus postamentą (šoninės konsolės pakabintos ant piliorių, o prie šiek tiek perdarytos centrinės konsolės pritvirtintas kryžius su Nukryžiuotuoju).

Griežykla buvo dešinėje vargonų pusėje.

Autentiškas instrumentas neišliko.

[1] Kiti minėtini išraiškingiausi šios prospekto kompozicijos pavyzdžiai – neišlikę vargonai GaurėsBalbieriškio ar Batakių bažnyčiose, vargonai Kėdainių Šv. Juozapo (~1790), Kėdainių Šv. Jurgio (~1760–1770), Senųjų Vosyliškių (~1770), Medininkų (XVIII a. 4 ketv.), Rozalimo (1796), Notėnų (XIX a. pr.), Kriaunų (~1780), Semeliškių (1781), Skaudvilės (tarp 1797 ir 1806), Panemunėlio (XVIII a. pab.), Joniškėlio (1803), Vidsodžio (~1807), Vėžaičių (1804), Tūbinių (XIX a. I p.) bažnyčiose.

Dispozicija

Dabartinė dispozicija (XX a. pr., Wacław Biernacki)

I manualas (C–f”’) II manualas Pedalai (C–d’)
Principal
Bordon
Vox coelestis (Dolce)
Gedeckt
Octava
Flauto
Trompet
8′
16′

8′
4′
4′
8′
Violino
Gedeckt
Amabile
Sonette
4′
8′
4′
4′
Sub Bass
Oktav Bass
16′
8′
Kop. Ped.Man. I; Koppel Oktav I
Kop. Ped. Man. II; Koppel Man.
Tutti

Autentiška dispozicija (senojoje griežykloje) * 

Manualas
Pryncypal
Bordon
Fluszonet
Violino
Flet Travers
Qvinta
Octava
Szpic Flet
Julia
Flet minor
*** Apiskritas
Super Octava
Tercia
**** [Sedecima]
[Mixtur]
** [8’]
[16’]
[8’]
[8’]
[8’]
[3’]
[4’]
[2’]
[4’]
[4’]
?
[2’]
[1 3/5’]
[1’]
?
***** Akustinis būgnas / Pauke arba Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

* Vargonų šone yra išlikusi senosios griežyklos vieta su angomis registrų traukėms, virš kurių yra XIX a. datuojami registrų pavadinimų įrašai.
** Griežykloje prie registrų pavadinimų nenurodytas registrų aukštis, todėl skliausteliuose pateikiamas hipotetinis registrų aukštis.
*** Yra išlikęs neaiškus įrašas „Apiskritas“ – tai galbūt oro išleidėjas arba signalas kalkantui.
**** Du paskutiniai įrašai griežykoje uždažyti ir neįskaitomi, todėl registrų pavadinimai Sedecima ir Mixtur yra sąlyginiai.
***** Griežyklos šone yra viena tuščia traukės anga, kuri, manoma, buvo skirta būgno arba varpelių įrenginiui (įrenginys neišliko).

Prospektas

Vargonų prospektas2: 366 x 170 x 340 cm

Pivasiunai (14) Pivasiunai (13) Pivasiunai (2) Pivasiunai (12)

Pivasiunai (11) Pivasiunai (10) Pivasiunai (18) Pivasiunai (17)

Pivasiunai (1) Pivasiunai (16) Pivasiunai (15) Pivasiunai (8)

Pivasiunai (7) Pivasiunai (6) Pivasiunai (5) Pivasiunai (4)

Pivasiunai (3)

Griežykla

Pivasiunai (9) Pivasiunai (19)

Media

Audio Panorama
Pivasiunai (2)