Budslavas | Будслаў
Medilo rajonas, Minsko apskritis, Baltarusija (Мядзельскі р-н, Мінская вобл., Беларyсь)
Švč. Mergelės Marijos (buv. bernardinų) bazilika (Kасцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі)
Medilo dekanatas, Minsko-Mogiliovo arkivyskupija (Мядзельскі дэканат, Мінска-Магілёўская архідыяцэзія)

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
Nicolaus Jantzon 1781/1783 XX a. pr. 2 manualai, 21 registras, varpeliai, būgnas mechaninė mechaninė

Budslavas (19)Budslavo vargonų priskyrimą Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos svarbiausiam atstovui meistrui Nicolausui Jantzonui patvirtina ne tik šios bažnyčios archyvinis dokumentas [1], bet ir 2013 m. rudenį Girėno Povilionio aptiktas autorystę patvirtinantis faktas vargonų viduje – pirmo manualo oro dėžėje buvo surastas autentiškas Jantzono parašas ir data:

Nicolaus Jantzon

Anno 1781 17 maey

Šis įrašas Budslavo vargonų viduje yra vienintelis žinomas Nicolauso Jantzono parašo patvirtinimas. Vargonai iki mūsų dienų išlikę beveik visiškai autentiški. Budslavas (0)

Prospekto pagrindą sudaro du aukšti šoniniai bokštai ir vieno tarpsnio centrinė dalis. Prospektą puošiančiai drožybai būdingi į skiauteres ir lapus peraugantys liepsnelių ir drožlių motyvai.

Griežykla yra vargonų prospekto centre. Klaviatūros diapazonas C–d’’’ – tokia apimtis buvo būdinga XVIII a. pabaigos–XIX a. pirmos pusės vargonuose Lietuvoje, be Budslavo vargonų minėtini vargonai Sedos, Notėnų, Lieplaukės, Vidsodžio, Kantaučių ir kt. bažnyčiose.

Dumplės lygiagretinės, neoriginalios.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžės, mechanika ir kitos dalys yra autentiškos. Vargonuose pirmo ir antro manualo vamzdynai išdėstyti viename lygyje: centre – antras manualas, šonuose – pirmas manualas. Pirmame manuale apsiribojama registru Principal 8’, o antro manualo pagrindas yra Principal 4’.

[1] Mindaugas Paknys. Vargonų meistrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Menotyra, No. 2 (23), Vilnius, 2001, p. 56.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje*

Manuałowi Glos (I manualas, C–d’’’) Klawitura Secunda (II manualas, C–d’’’)
Principał
Bordon
Flet Maior
Quinta Daena (Qwinta dena)
Salcinal (Salcynal)
Octava Principal (Oktawa)
Flet Minor
Jula (Jula)
Qwinta (Qwinta)
Super Octava (Super oktawa)
Mixtur 3 ch.
Gamba 8’ (XX a. pr.)
8. pedum
16. pedum
8. pedum
8. pedum
8. pedum
4. pedum
4. pedum
4. pedum
3. pedum
2. pedum
1. pedum
[buvo Trompet 8’]
Principał
Bordon
Undamarys (c’–d’’’) (Undamarys)
Quinta Daena (Qwinta Dena)
R or Flet (Ror flet)
F laut Traver (Flotrower)
N assat (Nasat)
S piel Flet (Spil Flet)
[tuščias tiltelis]
4. pedum
8. pedum
8. pedum
8. pedum
4. pedum
4. pedum
3 pedum
2. pedum
[buvo Vox humana 8’]
Bembni 12 pedum**
Gwiazda z dzwonkami***
Signatura […] Kalkancjstę 8…****
Manualų sankaba II /I

* Registrų pavadinimai pateikiami pagal, kaip manoma, XIX a. griežykloje padarytus įrašus. Skliaustuose kursyvu pateikiami autentiški registrų pavadinimų įrašai, kurie buvo rasti ant didžiosios oktavos tono C vamzdžių (dalies didžiųjų vamzdžių nepavyko apžiūrėti, nes tai įmanoma tik išėmus kitus vamzdžius, todėl jų įrašai nepateikiami). Laužtiniuose skliaustuose [ ] pateikiami registrai Trompet 8’ ir Vox humana 8’, apie kurių buvimą sprendžiama apžiūrėjus oro skirstymo dėžes, remiantis analogais.
** Akustinį būgną sudaro du atviri mediniai vamzdžiai, įrašai ant vamzdžių C ir Cs.
*** Varpelių su žvaigžde įrenginį sudaro keturi varpeliai, tonai d’–e’–a–g’, kai a’ = 440 Hz.
**** Kalkantas – tai signalinis varpelis dumpliuotojui.

Prospektas

Vargonų prospektas (cm): 742 x 617 x 190

Budslavas (18) Budslavas (19) Budslav Budslav a

Budslavas (13) Budslavas (12) Budslavas (15) Budslavas (16)

Budslavas (17) Budslavas (20) Budslavas (40) Budslavas (0)

Griežykla

Budslavas (14) Budslavas (6) Budslavas (5) Budslavas (25)

Budslavas (24) Budslavas (44) Budslavas (65) Budslavas (63)

Budslavas (59) Budslavas (60) Budslavas (61) Budslavas (58)

Budslavas (57) Budslavas (52) Budslavas (53) Budslavas (54)

Budslavas (55) Budslavas (56) Budslavas (51) Budslavas (50)

Budslavas (49) Budslavas (48) Budslavas (47) Budslavas (45)

Budslavas (46) Budslavas (62)

Vamzdynas

Budslavas (28) Budslavas (27) Budslavas (26) Budslavas (10)

Budslavas (8) Budslavas (1) Vamzdynas Vamzdynas

Budslavas Budslavas (11) Budslavas (38) Budslavas (37)

Budslavas (36) Budslavas (35) Budslavas (30) Budslavas (32)

Mechanika

Budslavas (43) Budslavas (42) Budslavas (41) Budslavas (34)

Budslavas (33) Budslavas (29)

Dumplės

Dumplės

Media

Audio Panorama
Budslavas (18)