Geranainys | Геранёны
Yvijos (Vijos) rajonas, Gardino apskritis, Baltarusija (Іўеўскі р-н, Гродзенская вобл., Беларyсь)
Šv. Mikalojaus bažnyčia (Kасцёл Св. Мікалая, біскупа)
Yvijos (Vijos) dekanatas, Gardino vyskupija (Іўеўскі дэканат, Гродзенская дыяцэзія)

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai
nežinomas XVIII a. pab. XX a. pr. 1 manualas, 10 registrų, varpeliai, būgnas

Geranainys (24)

Eskizas Nr. 13

Šių vargonų prospektas – tai tipinė Karaliaučiaus vargonų prospekto trijų bokštų su aukščiausia centrine dalimi kompozicija. Ji gana retai, bet aptinkama Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos atstovų darbuose. Vilniaus mokyklos atstovams priskirti Geranainių bažnyčios vargonus leidžia tai, kad šių vargonų prospektas gana tiksliai sutampa su archyviniu eskizu Nr. 13, esančiu autentiškame XVIII a. antros pusės rankraštyje (rankraštis saugomas VDA bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriuje, inv. Nr. 3344). Šiai prospekto kompozicijai taip pat priskiriami neišlikę Gerhardto Arendto Zelle‘s vargonai Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje (1751–1753) bei nežinomų meistrų neišlikę vargonai Naugarduko Visų Šventųjų (XVIII a. pab.) ir Buivydžių (XIX a. pr.) bažnyčiose, išlikę vargonai Anykščių (1770), Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) (~1780), Kiemeliškių (~1782) bažnyčiose.

Ant prospekto bokštų įkomponuotos skulptūros – trimituojančių angelų ir karaliaus Dovydo tercetas (atkreiptinas dėmesys, kad mažesniuose prospektuose, tokiuose kaip Geranainių vargonai, ši skulptūrų grupė pasitaiko gana retai, vietoj šių figūrų dažnesnės stilizuotos drožinėtos vazos, įmantrių formų kartušai).

Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje.

Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

Varpeliai ir būgnas neišliko. Apie jų buvimą liudija įjungimo traukių angos griežykloje.

Vargonų būklė avarinė, instrumentas neveikia, nors vamzdyno fragmentai ir mechanika išliko autentiški. Griežykloje registrų pavadinimų nėra, vamzdynas išliko tik fragmentiškai, vamzdžiai supainioti. Detaliai neištyrus vamzdyno, nustatyti instrumento dispozicijos neįmanoma, todėl čia pateikiama tik hipotetinė dispozicija remiantis analogais ir pirminiais tyrimais. Klaviatūra su visa didžiąja oktava C–c’’’ buvo būdinga XVIII a. vidurio–XIX a. pradžios vargonams Lietuvoje.

Dispozicija

Manualas (C–c’’’)
Principal
Flaut Major
?
?
Flaut Minor
Flaut
Octav
?
?
?
4’
8’
?
?
4’
4’
2’
?
?
?
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
Akustinis būgnas / Pauke

Prospektas

Vargonų prospektas: 314 x 210 x 136 cm

Geranainys Geranainys Geranainys Geranainys

Geranainys Geranainys Geranainys Geranainys

Geranainys Geranainys Eskiz No. 13

Griežykla

Geranainys Geranainys Geranainys Geranainys

Vamzdynas

Geranainys

Mechanika

Geranainys

Media

Audio Panorama