Žirmūnai | Жырмуны
Varanavo rajonas, Gardino sritis, Baltarusija (Воранаўскі р-н, Гродзенская вобл., Беларyсь)
Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia (Kасцёл Адшукання Святога Крыжа)
Rodūnės dekanatas, Gardino vyksupija (Радунскі дэканат, Гродзенская дыяцэзія)

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Traktūra
nežinomas ~1790 XX a., 2005–2006 1 manualas, 12 registrų, būgnas, varpeliai mechaninė

Zirmuny Belarus (26)2005 m. tyrimų duomenimis, Žirmūnų bažnyčios vargonai buvo vienas iš retų pavyzdžių – iki mūsų dienų išlikę didžia dalimi autentiški vargonai, su autentiškais užrašais, etc. [1].

Vargonų modelis yra tipiška prospekto kaip klasicistinio interjero detalės ar pastato architektūros interpretacija. [2]

Griežykla yra kairėje vargonų pusėje. Griežykloje 2005 m. buvo išlikę autentiški registrų užrašai ir juos atitinkantis autentiškas vamzdynas. Autentiška klaviatūra apima visą didžiąją oktavą C–c’’’, tokia klaviatūra buvo būdinga XVIII a. vidurio–XIX a. pradžios vargonams [3].

Vargonuose sumontuotas akustinis būgnas – tai vienas iš nedaugelio išlikusių keturvamzdžių būgnų Lietuvoje [4].

Dumplės neoriginalios.

Dauguma vamzdžių 2005 m. buvo autentiški. XX a. sklendinės oro skirstymo dėžės pakeistos naujomis kėgelinėmis.

[1] 2005 m. per ekspediciją apžiūrėjus vargonus griežykloje buvo matyti autentiški registrų užrašai, dauguma vargonų vamzdžių buvo autentiški. Tačiau tuo metu vargonai buvo taisomi ir, tikėtina, instrumentas iš pagrindų perdarytas: 2005–2006 m. šiuos vargonus iš pagrindų diletantiškai perstatinėjo vietos klebonas: mechaninę traktūrą perdarė į elektrinę, perintonavo autentišką vamzdyną, sunaikino unikalią, drožinėtais galais klaviatūrą, daugumą vamzdžių, griežyklą pakeitė naujomis detalėmis.

[2] Taip pat šiam tipui priskiriami Ančiškio (XIX a. pr.) ir Raguvėlės (~1796) bažnyčių vargonai.

[3] Pirmi archyviniuose XVIII a. dokumentuose oficialiai įvardyti vargonai, turėję visą klaviatūrą, buvo Nicolauso Jantzono vargonai Vilniaus bernardinų bažnyčioje (1764–1766); tokią klaviatūrą turėjo 2013 m. sudegę Balbieriškio bažnyčios vargonai. Diapazoną C–c’’’ turi Janapolės, Kėdainių Šv. Juozapo, Kėdainių Šv. Jurgio, Pabaisko, Raguvėlės bažnyčių instrumentai, vargonai dabartinėje Baltarusijoje – Senųjų VosyliškiųGeranainių bažnyčiose.

[4] Dar keturių vamzdžių derinys yra Dotnuvos (1827) ir Žemalės (1839) bažnyčių vargonuose.

Dispozicija

Autentiška dispozicija griežykloje (2005) m. duomenys

Manualas (C–c’’’) *
RYNCYPAŁ
OCTAVA
SANCYNAŁ
FLET MAJOR
QUINTA DENA
FLETROWERS
JULA
FLET MINOR
QUINTA
SUPER OCTAVA
WAL FLET
(Mixtur)
8 pedum.
4 pedum.
8 pedum.
8 pedum.
8 pedum.
4 pedum.
4 pedum.
4 pedum.
3 pedum.
2 pedum.
2 pedum.
III rzędy.
** Du akustiniai būgnai / Pauke
Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

* Dispozicija pateikiama pagal 2005 m. per ekspediciją atrastus, kaip manoma, autentiškus įrašus griežykloje.

** Akutinių būgnų įrenginius sudaro keturi mediniai vamzdžiai: du 16’ ir du 8’ vamzdžiai.

Prospektas

Vargonų prospektas: 430 x 335 x 155 cm

Zirmuny Belarus (26) Zirmuny Belarus (25) Zirmuny Belarus (24) Zirmuny Belarus (23)

Griežykla

Zirmuny Belarus (11) Zirmuny Belarus (12) Zirmuny Belarus (13) Zirmuny Belarus (14)

Zirmuny Belarus (15) Zirmuny Belarus (16) Zirmuny Belarus (17) Zirmuny Belarus (18)

Zirmuny Belarus (19) Zirmuny Belarus (20) Zirmuny Belarus (21) Zirmuny Belarus (22)

Vamzdynas

Zirmuny Belarus (1) Zirmuny Belarus (2) Zirmuny Belarus (3) Zirmuny Belarus (4)

Zirmuny Belarus (5) Zirmuny Belarus (6) Zirmuny Belarus (7) Zirmuny Belarus (8)

Zirmuny Belarus (9) Zirmuny Belarus (10)

Media

Audio Panorama
Zirmuny Belarus (24)