Kėdainių rajonas, Kauno apskritis
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
Panevėžio–Krekenavos dekanatas, Panevėžio vyskupija

Vargonų meistras Pastatymo data Remontai, perstatymai Klaviatūros ir balsai Klaviatūrų traktūra Registrų traktūra
nežinomas XIX a. pr. XX a. 1 manualas, 7 registrai mechaninė mechaninė

Anciskis 01Prospekto modelis yra tipiška vargonų prospekto kaip klasicistinio interjero detalės ar pastato architektūros interpretacija. [1] Ši kompozicija panaši į XIX a. pradžia datuojamą eskizą Nr. 6, pavadintą „dorinio stiliaus“. [2] Vis dėlto originalieji Ančiškio bažnyčios vargonai buvo aukštesni, o dabartinį pavidalą jie įgavo po perstatymo. 2012 m. ištyrus vargonus buvo nustatyta, kad, instrumentą perkeliant į šią bažnyčią [3], buvo nupjauta viršutinė prospekto dalis (antrasis tarpsnis, kuris matyti eskize Nr. 6), sutrumpinti piliastrai, nupjauta antablemento frizo juostos dalis.

Griežykla yra dešinėje vargonų pusėje.

Dumplės pleištinės, dvejos, originalios.

eskizas No.6Dauguma vamzdžių, oro skirstymo dėžė, mechanika yra autentiški.

[1] Tokiems vargonams būdinga instrumento ir prospekto darnos praradimas. Taip pat šiam tipui priskiriami Žirmūnų (~1790, Baltarusija) ir Raguvėlės (~1796) bažnyčių vargonai.

[2] Vilniaus dailės akademijos bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyriuje saugomas unikalus XVIII a. antros pusės dailės kūrinius, pavyzdžiui, altorius, vaizduojančių eskizų, spausdintų graviūrų albumas (Rużne rysunki. VDA bibliotekos Senų ir retų spaudinių skyrius, inv. Nr. 3344). Jame yra keletas Lietuvos vargonų istorijai reikšmingų, neįkainojamos vertės lapų su dešimčia autentiškų XVIII a. antros pusės vargonų eskizų. Prie eskizo Nr. 6 esantis įrašas lenk. k. Dorycki tikriausiai buvo padarytas albumo sudarytojo Jono Danausko, šį prospektą pavadinusio dorėniniu.

[3] Kurioje bažnyčioje vargonai stovėjo prieš juos perkeliant į Ančiškį, nėra žinoma.

Dispozicija

Dispozicija griežykloje (2006, šiuo metu griežykloje užrašyti registrų pavadinimai, tačiau jie neatitinka vamzdyno) 

Manualas (C–f’’’)
Principal
Bordon
Gamba
Piccolo
Octava
Quinta
Octava
4′
4′
4′
4′
4′
3′
2′

Rekonstruota autentiška dispozicija *

Manualas (C–f’’’)
Principal
Flet Major
Salcinal
Jula
Flet Minor
Quinta
Octava
4′
8′
4′
4′
4′
3′
2′

* Autentiška dispozicija atkurta remiantis vamzdyno ypatumais ir analogais.

Prospektas

Anciskis 01 Anciskis 02 Anciskis 03 Anciskis 08

Anciskis 07 Anciskis 06 prospekto fragmentas prospekto fragmentas

Griežykla

Vamzdynas

Anciskis 15 Anciskis 10 Anciskis 11 Anciskis 12

Anciskis 13 Anciskis 14

Mechanika

   

Dumplės

Media

Audio Panorama